skip to Main Content

Wiara w coachee

Można powiedzieć, że wiara klienta jest swoistym obowiązkiem Coacha. Jeżeli ten element nie występuje, czyli Coach nie wierzy w powodzenie w realizacji celów Coachee warto aby zrezygnował z pracy z tą osobą. Nawet jeżeli coach stara się ukryć swój brak wiary, Coachee będzie mógł to wyczuć na poziomie nieświadomym. Brak wiary widać to także w zadaniach proponowanych przez coacha oraz w zadawanych pytaniach.

Coaching bazuje na założeniu, że klient ma znacząco większy potencjał niż sam sądzi. Pytanie tylko jak może do niego dotrzeć. Tu pomaga coach. Tego typu wsparcie jest możliwe jeżeli coach wierzy, że jest czego szukać, jeśli nie będzie, zapewne, nie będzie w Stanie wspierać danego klienta.

Coach i klient są dla siebie osobami mało znanymi w związku z tym coach nie wie jaki potencjał ma jego coachee. Przeżył, zapewne z wieloma sukcesami swoje życie więc jest osobą skuteczną. Natomiast w tej chwili potrzebuje wsparcia osoby, która w niego wierzy, chociaż on chwilowo zwątpił. Dlatego wiara w klienta jest podstawowym elementem postawy coacha.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top