skip to Main Content

Wglądy – rodzaje

Edgar Schein  (Schein; 2009) definiuje wgląd jako usuwanie niewiedzy. Zwraca on uwagę, że w każdej relacji niesienia pomocy, także Coachingu nie jest kluczowy sam Problem klienta, ani wiedza ekspercka  ( nieco inaczej wygląda to w konsultingu i terapii), ale przede wszystkim sam proces komunikowania się, pozwalający na odkrycie  tego,  co w danej sytuacji jest najbardziej użyteczne dla Coachee .

Schein wyróżnia cztery rodzaje wglądów:

  1. Czysty wgląd
  2. Wgląd diagnostyczny
  3. Pytania konfrontacyjne
  4. Pytania zorientowane na proces

Każdy z punktów został omówiony w oddzielnym artykule.

Patrz także: Czysty wgląd , Wgląd diagnostyczny, Pytania konfrontacyjne, Pytania zorientowane na proces.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top