skip to Main Content

Wgląd diagnostyczny

Według Edgara Scheina  (Schein; 2009) wgląd, zarówno w Coachingu, konsultingu i terapii możemy zdefiniować jako usuwanie niewiedzy. Natomiast wgląd diagnostyczny jest jednym z czterech możliwych wstępujących podczas ogólnie rozumianej sytuacji niesienia pomocy. Charakteryzuje się, w odróżnieniu od wglądu czystego (polegającego na zadawaniu możliwie najogólniejszych pytań w celu uzyskania jak największej ilości informacji) na świadomym przekierowaniu uwagi Coachee na pewne konkretne obszary, czyli:

  1. Odczucia i reakcje

Jak klient reagował lub zamierza zareagować w konkretnej sytuacji i z jakimi emocjami się to wiąże.  Można w takiej sytuacji wykorzystać następujące pytania:

  • Jak się teraz z tym czujesz?
  • Jak możesz wtedy zareagować?

2. Przyczyny i motywy

Jakie powody stoją za konkretnymi decyzjami, działaniami lub planami Coachee . Przykłady pomocnych pytań to:

  • W jakim celu to zrobiłeś?
  • Co to spowodowało?

3. Działania

Czyli co zostało zrobione, lub co klient zamierza zrobić w najbliższej przyszłości. Przykłady pytań:

  • Co zamierzasz z tym zrobić?
  • Co próbowałeś do tej pory?

4. Pytania systemowe

Coachee funkcjonuje w otoczeniu innych osób, na które wpływ mają jego działania i decyzje, zatem w wielu sytuacjach niezwykle użyteczne jest uświadomienie sobie zakresu wpływu na cały  system.

  • Jak zareaguje twój zespół?
  • Jak to wpłynie na twoją rodzinę?

Patrz także: Rodzaje wglądów, Czysty wgląd , Pytania konfrontacyjne, Pytania zorientowane na proces.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top