skip to Main Content

Wartości grupowe

Ich identyfikacja jest niezwykle istotna w czasie pracy w Coachingu zespołowym. Są to pewne reguły, często nieuświadomione, zgodnie z którymi działa dana grupa. Może tu być widać dużo wyraźniej niż u jednostki rozdźwięk pomiędzy tym co deklarowane, a tym co realizowane.

Jest to, do pewnego tylko stopnia odzwierciedlenie Wartości indywidualnych jednostek, zaangażowanych w pracę w danym zespole. Działając w grupie tworzy się, mimo wszystko, niezależna hierarchia Wartości danego zespołu, niekoniecznie będąca jedynie sumą wartości indywidualnych. Wiele osób, jest w Stanie zrezygnować, choćby częściowo, ze swoich wartości indywidualnych na rzecz grupy.  Czasami jest to powodem konfliktów, kiedy owe wartości są sprzeczne, a czasami przechodzi w sposób niezauważony. Warto także pamiętać o tym, że identyfikacja wartości jest dopiero pierwszym krokiem. Niezwykle ważne jest także uzupełnienie ich o sposób ich realizacji.

Wartości Ida w parze z normami grupowymi, jednakże różnica polega na tym, że wartości definiowane są na większym poziomie ogólności, jako swego rodzaju etykiety, jak wolność, rozwój, swoboda, współpraca. Natomiast normy, wypływają z wartości i są dokładniejszym dodefiniowaniem zobowiązań lub deklaracji dotyczących postępowania.

Zdarza się, że dochodzi do konfliktów wewnątrzgrupowych, których tłem są różne wartości, wtedy warto przyjrzeć się ich definicji, rozumieniu, a także temu w jaki sposób poszczególne osoby je realizują.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top