skip to Main Content

Terapia a coaching

Narosło wiele nieporozumień co do podobieństw i różnic pomiędzy terapią a Coachingiem. Kłopot definicyjny polega na tym, iż nie ma jednej spójnej definicji ani terapii ani coachingu. Dodatkowo, zakres pracy terapeutów, w zależności od podejścia jest niezwykle rozległy, a z drugiej strony coaching jako dziedzina niejako szuka ciągle swojego miejsca w tym obszarze.

Kilka różnic jest bardziej wyraźnych, są to:

Terapia to praca z pacjentem lub klientem, który bardziej potrzebuje usunięcia psychicznych symptomów,  uwolnienia od np. bólu psychicznego. Najczęstszą motywacją pacjenta/klienta do wejścia w terapię lub wyrażenia potrzeby porady jest chęć uwolnienia się od dyskomfortu

W coachingu motywacją jest najczęściej chęć doskonalenia się, czyli dążenie do pożądanych celów

Najczęściej terapeuta dokonuje wielu interpretacji, stawia diagnozę, jest w pewnym sensie ekspertem i przejmuje dużą część odpowiedzialności za efekty, jakie uzyskuje pacjent/klient.

Coach prawie wyłącznie podąża za klientem, bazując na jego interpretacjach rzeczywistości.

Terapia wymaga raczej zrozumienia i pracy z doświadczeniami z przeszłości, coaching odnosi się do przeszłości rzadziej i właściwie tylko do wspierających doświadczeń.

Odpowiedzialność  za efekty coachingu przejmuje przede wszystkim sam Coachee .

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top