skip to Main Content

Team coaching

Team Coaching jest procesem ukierunkowanym na wsparcie zespołów i grup pracowników w dokonywaniu zmian w sposób najbardziej zbliżony do ich potrzeb i oczekiwań oraz pomoc w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej. Jest to proces wzmacniania grup w realizacji jej celów, oraz doskonalenia kompetencji w obszarach, przez nich wybranych.

Metoda ta oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu pomiędzy członkami grupy a team coachem, który oprócz wiedzy na temat team coachingu, powinien spełniać kilka ważnych kryteriów. Między innymi, mieć duże doświadczenie w pracy z różnego rodzaju zespołami, rozumieć procesy zachodzące wewnątrz grup, a także wykorzystywać etyczne Standardy pracy.

Najczęściej team coaching jest przeprowadzany w trakcie codziennej pracy zespołu (spotkania, zebrania, praca projektowa), choć możliwe jest także zwoływanie oddzielnych spotkań całego zespołu poświęconych rozwiązaniu bieżącego Problem u lub omówieniu pojedynczego zagadnienia. Warunkiem jednak jest to, że na takim spotkaniu obecni będą wszyscy członkowie danej grupy.

Rolą team coacha jest raczej towarzyszenie zespołowi, czyli uświadamianie zachodzących procesów, dawanie Feedbacku, pokazywanie odmiennych perspektyw postrzegania, aniżeli dawanie gotowych recept i przepisów. Zmiany są efektem samodzielnej pracy danego zespołu, a nie, narzucanymi odgórnie rozwiązaniami czy też radami. Założenie, jakie tkwi u podstaw takiego sposobu pracy mówi, że każdy zespół ma swój indywidualny styl działania, dynamikę, a przede wszystkim mądrość grupową i potrafi, z pomocą team coacha, dojść własną drogą do zakładanego poziomu efektywności. Natomiast gotowe rozwiązania, chociażby najlepsze, które sprawdziły się w przypadku innej grupy, niekoniecznie będą odpowiednie dla danego zespołu, co więcej, mogą nawet w dłuższej perspektywie czasu stanowić pewne ograniczenia. Stopień skomplikowania i delikatność relacji międzyludzkich w grupie wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia do konkretnych problemów. Oczywiście, inspiracja pochodząca od innych, efektywnie działających  zespołów jest mile widziana, ale to dana grupa powinna samodzielnie wypracować własną ścieżkę sukcesu.

Podobnie rzecz ma się z pojedynczym człowiekiem, gdzie w wielu przypadkach indywidualne podejście do rozwoju jest o wiele skuteczniejsze niż narzucane rozwiązania ekspertów.

Proces team coachingu wydobywa i wzmacnia to, co w członkach zespołu najlepsze. Doskonali organizację nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw.

Coaching grupowy jest procesem rozłożonym w czasie, dzięki temu każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować jeszcze większą efektywność również w przyszłości. Dlatego też team coaching jest inwestycją firmy w stały i dalekosiężny rozwój nie tylko zespołów, ale także pojedynczych pracowników.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top