skip to Main Content

Szkolenie a coaching

Są to dwie formy wspierania rozwoju jednostki często błędnie utożsamiane. Coaching w swej istocie jest zupełnie innym rodzajem aktywności niż szkolenie, które jest procesem nabywania wiedzy, Umiejętności i zmiany postawy poprzez pracę (najczęściej w grupie, choć istnieją tez formy indywidualne) z osobą, doświadczoną w danej dziedzinie czyli trenerem. Agenda szkolenia (także czas, przebieg, ćwiczenia i zakładane efekty) jest wcześniej przygotowana i zaakceptowana przez organizatora i pozostawia tylko pewną przestrzeń na improwizację. Choć istniej również formy prowadzenia szkoleń dających dużo więcej miejsca na podążanie za grupą.

Trener powinien posiadać Umiejętności pracy z grupą, które założenia różnią się od kompetencji coacha. Praca na szkoleniu przebiega z wykorz Staniem zupełnie innych narzędzi, a czas trwania szkolenia to najczęściej jeden, dwa dni, natomiast sesja trwa od 1 do 2 godzin.

Wielu trenerów pracuje na szkoleniach wykorzystując techniki coachingowe (pytania, pewne interwencje czy nawet narzędzia), jednakże zarówno kontrakt, intencje jak i podejście do klienta jest w coachingu odmienne.

Podsumowując, główną różnicą jest to że szkolenie polega na dostarczaniu wiedzy i umiejętności z pewną przestrzenią na odkrywanie siebie. Natomiast w coachingu poszerzanie świadomości  stanowi niemalże istotę spotkań. W coachingu brak elementów edukacyjnych (choć w zależności od podejścia niektórzy dopuszczają na niektórych etapach sesji dostarczanie wiedzy przez coacha klientowi).

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top