skip to Main Content

Systemy reprezentacji

Termin pochodzący z Programowania Neurolingwistycznego opisujący wewnętrzną odzwierciedlenie (reprezentację) naszych zmysłów. Kiedy myślimy o tym, co widzimy, słyszymy i czujemy, odtwarzamy te kształty, dźwięki i odczucia wewnętrznie. Doświadczamy ponownie informacji w tej zmysłowej formie, w jakiej ją początkowo odebraliśmy. Przypominając sobie, jakieś zdarzenie z przeszłości przedstawiamy je w formie obrazu, dźwięków lub odczuć.

Wyróżniamy trzy główne systemy reprezentacji.  Systemu wzrokowego – używany zewnętrznie, gdy tworzymy obrazy różnych zdarzeń (dokonujemy wizualizacji). Podobnie sytuacja przedstawia się z systemem słuchowym (słyszenie dźwięków zewnętrznych i wewnętrznych). Odczucia dotyku, smaku, węchu zaliczane są do systemu kinestetycznego, wewnętrzna kinestetyka dotyczy rejestrowanych uczuć, emocji i wewnętrznej świadomości cielesnej. Warto jako uzupełnienie dodać jeszcze Dialog wewnętrzny jako rozmowę toczoną w myślach.

Każdy człowiek używa wszystkich trzech podstawowych systemów cały czas, mamy jednak tendencję koncentrowania się na jednym z nich.

Komunikując się ze światem używamy słów, które odzwierciedlają sposób, w jakim myślimy (predykaty słowne systemów reprezentacji). Wiadomo jest też, że lepiej komunikujemy się z ludźmi, którzy mają wiodący ten sam system reprezentacji, co i my.

Systemy reprezentacji są wykorzystywane przez niektórych Coachów do nawiązania lepszej relacji z klientem, a także do formułowania bardzie precyzyjnych  komunikatów w zależności od preferowanego systemu przez klienta.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top