skip to Main Content

Sygnały niewerbalne

Sposób komunikowania się poza słowami, wykorz Stanie mowy ciała do przekazywani komunikatów. W Coachingu sygnały niewerbalne są wykorzystywana w trakcie całego procesu. Coach powinien być uważny zarówno na to jakie komunikaty niewerbalne przekazuje klient, ale także jakie sam wysyła.

W pewnych sytuacjach Coachee jest świadomy pewnych sygnałów niewerbalnych, które wysyła, ale jest też pewna grupa komunikatów przekazanych nieświadomie.

Sygnały niewerbalne możemy podzielić na makrosygnały i mikrosygnały.

Makrosyygnały to na przykład:

×          Zaplecione ręce na piersiach

×          Uciekanie wzrokiem

×          Odchylanie i pochylanie się na krzesle

×          Zakładanie nogi na nogę

×          Uśmiech

Mikrosygnały to na przykład:

×          Ruchy brwi

×          Zmiana koloru skóry – zarumienienie, bladość

×          Zmiana rozmiaru źrenic

×          Drobne grymasy twarzy

W niektórych sytuacjach mamy do czynienia ze spójnością w komunikacji, czyli to co klient mówi słowami znajduje potwierdzenie w jego mowie ciała, np.  rozmowa może dotyczyć nowego Wyzwania, gdzie klient komunikuje zarówno werbalnie jak i niewerbalnie pozytywne nastawienie i duży entuzjazm do tego co zamierza. Mogą także wystąpić sytuacje kiedy, coach dostrzega NieSpójność w sposobie komunikowania pewnych treści przez klienta. W takiej sytuacji, może poinformować o tym klienta za pomocą informacji zwrotnej, dzięki czemu wzrasta świadomość Coachee w obszarze komunikacji niewerbalnej, oraz nieświadomego stosunku do poruszanych podczas sesji tematów.

W rozmowach potocznych rozmówcy posługują się mową ciała w sposób nieświadomy, natomiast w coachingu ważne jest aby coach uwzględniał w prowadzeniu procesu komunikaty, które przekazuje mu klient mową ciała. Są one dużo istotniejsze i mają większe znaczenie niż w codziennych rozmowach towarzyskich.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top