skip to Main Content

Superwizje w coachingu

Jest to forma opieki merytorycznej nad rozwojem Coacha. W wielu formach indywidualnej i grupowej pracy z drugim człowiekiem superwizje są stałym elementem samorozwoju, na przykład w terapii lub treningu grupowym. Posiadanie Superwizora staje się powoli niezbędnym elementem doskonalenia warsztatu coachingowego. Niestety w chwili obecnej niewielu coachów pracuje pod opieką superwizorów.

Praca z superwizorem polega na regularnych spotkaniach (proces) na których Coach ma możliwość rozwoju zarówno na poziomie warsztatu jaki i osobistego. Tematami pracy z superwizorem może być  analiza konkretnych przypadków, które Stanowią wyzwanie dla samego coacha, praca nad postawą, zastosowanie narzędzi lub też praktykowanie całego procesu coachingu.

Każdorazowo efektem pracy z superwizorem powinno być oprócz osiągania zamierzonych celów wzmocnienie coacha na poziomie zasobów, kreatywności  i pewności siebie w pracy z klientem.   Superwizor, mimo że ma taką możliwość w niewielkim stopniu wykorzystuje doradzanie, raczej koncentruje się na takim kierowaniem procesem, aby to coach sam doszedł do rozwiązań.

Superwizje mogą być wykorzystywane na każdym etapów biegłości  pracy coacha, zarówno na początku drogi, wtedy większy akcent  położony  jest na pracę z narzędziami i procesem, ale także w przypadku dużego poziomu zaawansowania, gdzie można więcej uwagi poświęcić pracy nad rozwojem osobistym.

Możliwe są różne formy superwizji:

  • Indywidualna (jeden coach + jeden superwizor)
  • Z parą superwizorów
  • Superwizje grupowe

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top