skip to Main Content

Strefa komfortu

Nazywamy tak psychologiczną strefę bezpieczeństwa. Składają się na nią między innymi Nawyki, przyzwyczajenia, Przekonania i Strategie , czyli wszystko co znane i co przychodzi z łatwością. Są to rzeczy znane, które budują  poczucie pewności, nawet, jeżeli klient ich nie akceptuje i są w jakimś stopniu bolesne. To co pożądane, jest nowe i często może budzić  pewnego rodzaju obawy i niepokoje. Człowiek, jako system może nieświadomie sabotować opuszczanie strefy komfortu, czyli dążenie do zmiany.  Aby Coachee mógł dokonać zmiany często potrzebuje opuścić swoją strefę komfortu. Wiąże się to zazwyczaj z nieprzyjemnymi emocjami , dlatego taka zmiana bywa trudna. Aby pomóc wyjść ze strefy komfortu Coach najczęściej konstruuje specjalne Zadania rozwojowe dla klienta. Przejście może odbywać się krok po kroku – wolno, a może również jednym zdecydowanym ruchem. Jest to uzależnione od czasu, gotowości klienta oraz konkretnego celu.

Opuszczanie strefy komfortu oprócz oczywistych korzyści, czyli realizacji celu przez klienta daje możliwość przyjrzenia się i zaakceptowania własnych emocji, nowych reakcji, po to, aby po zakończeniu procesu klient miał większa biegłość w dokonywaniu innych zmian samodzielnie.

Ważne jest, aby klient pod opieką coacha i przy jego wsparciu mógł systematycznie powiększać swoją strefę komfortu. Umożliwi to w przyszłości  poszerzenie spektrum możliwości  o  większą elastyczność w zachowaniu i większą samodzielność w działaniu.

Klienci czasami rezygnują z ciekawych okazji, ponieważ wiąże się to z opuszczeniem swojej strefy komfortu, a dzięki jej systematycznemu powiększaniu mają możliwość na pełniejsze korz Stanie z życia.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top