skip to Main Content

Stan obecny

Czas na sesji, kiedy klient opowiada o sytuacji obecnej. Może to być precyzowanie Problem u, tematu lub Wyzwania stojącego przed Coachee.

Dzieje się to zazwyczaj na początku sesji, po czym Coach za pomocą pytań pozwala klientowi nazwać Stan docelowy, czyli efekt sesji/procesu.

Opis Stanu obecnego jest elementem sesji, który pełni niezwykle ważną rolę.  Z jednej strony pozwala coachowi na zdobycie informacji (np. dotyczących poziomu neurologicznego na którym wystąpił Problem – z perspektywy Coachee ) a z drugiej strony niesie ze sobą niebezpieczeństwo zmiany stanu klienta na bezzasobny. Dzieje się tak w sytuacjach, kiedy klient mówi o sytuacji problemowej zbyt długo, a coach, nieświadomy konsekwencji, jeszcze pogłębia temat. Wtedy dość łatwo jest klientowi poczuć brak siły i zniechęcenie.

W związku z tym czas na badanie stanu obecnego powinien trwać tylko niezbędne minimum czasu, tak aby w skrócie przedstawić sytuację i przejść do kolejnych części procesu coachingu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top