skip to Main Content

Spotkania kontraktowe

Jest to wieloetapowy proces, odbywający się przed rozpoczęciem pierwszej sesji i polegający na ustaleniu zasad współpracy, wyborze Coacha i sformalizowaniu całej procedury współpracy (nie mówimy w tym miejscu o pisemnej umowie dotyczącej dostarczenia usług coachingu). Odbywa się w coachingu biznesowym (executive lub team)

Najczęściej spotkania kontraktowe rozpoczynają się od rozmowy ze Sponsorem, czyli reprezentantem firmy (pracownik działu HR lub/i przełożony pracownika, który będzie uczestniczył w sesjach coachingowych). Firma ma możliwość poznania coacha, ten z kolei na poznanie specyfiki firmy i uzyskanie podstawowych informacji o samym Coachee , oraz oczekiwaniach firmy w stosunku do całego procesu coachingu.

Drugim spotkaniem jest najczęściej rozmowa z Coachee gdzie zapada decyzja o wspólnej pracy. Klient najczęściej ma do wyboru kilku coachów i wybiera według subiektywnych kryteriów najlepszego dla siebie.

Trzecie spotkanie, o ile Coach został wybrany przez klienta,  to uzgadnianie szczegółów organizacyjnych i doprecyzowywanie celów ze Sponsorem.

Jest to przykład przebiegu procesu rozmów kontraktowych najpopularniejszy w Biznes coachingu, choć możliwe są wariantowości. Jeżeli na przykład jest to kolejny coachee dla danego coacha w tej organizacji, możliwa jest rezygnacja z jednego ze spotkań ze sponsorem. W przypadku większego zaangażowania przełożonego, często sam osobiście chce spotkać się z coachem i przekazać swoje oczekiwania. To powoduje że proces rozmów kontraktowych wydłuża się o kolejne spotkanie.

Inne, możliwe znaczenia słowa kontrakt w coachingu to:

  1. Kontrakt pisemny – sformalizowana Umowa o współpracy
  2. Kontrakt z coachee – ustne ustalenie zasad współpracy odbywające się już po dokonaniu wyboru coacha
  3. Kontrakt z organizacją – rodzaj ustnej umowy dotyczącej zasad współpracy, konkretnych celów itp.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top