skip to Main Content

Spiritual coaching – coaching duchowy

Jest to rodzaj (specjalizacja) Coachingu holistycznego gdzie zarówno Cele jak i tematy poruszane na sesjach dotyczą wyższych poziomów neurologicznych. Czyli Wartości, Tożsamości, misji oraz duchowości.

Coaching duchowy nie musi być związany religią jako taką, choć nie jest to wykluczone. Prowadzi do poszukiwania odpowiedzi na pytania zasadnicze.

Sposób prowadzenia takich sesji nie odbiega zbytnio od tego co proponuje coaching holistyczny, tyle, że tu od coacha wymaga się pewnej znajomości tematu duchowości (ujednolicenie języka) oraz dużego uwrażliwienia na obszary duchowości.

Idealną sytuacją jest taka, kiedy Coach ma przebytą pewną duchową drogę i jest na zaawansowanym etapie swojego rozwoju. Najczęściej wystarczająca jest duża samoświadomość coacha w obszarze duchowości.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top