skip to Main Content

SMART – cel

Akronim określający metodę formułowania celów. Możliwe są różne opcje tłumaczenia na język polski. W oryginale są to następujące Kryteria  Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined.

W codziennej pracy Coacha metoda definiowania celów zgodnie z metoda SMART nie jest wystarczająca, ponieważ do doprecyzowania celów w coachingu potrzeba jeszcze innych kryteriów. [patrz. Cel w coachingu]

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top