skip to Main Content

Rysunki

Sporządzanie notatek w czasie sesji jest niezwykle ważnym elementem wspierającym właściwe kierowanie całym procesem. Dodatkowo, jako element uzupełniający notowanie, mogą zostać wprowadzone proste schematy lub rysunki, sporządzane zarówno przez klienta, jak i przez Coacha. Pozwalają unikać długotrwałego tłumaczenia pewnych zawiłych zagadnień, a opisujących wewnętrzny świat Coachee . Mogą także pełnić rolę wglądów, szczególnie te sporządzone przez coacha (odzwierciedlające mechanizmy zgodnie z którymi myśli i działa klient). Rysunek powstaje najczęściej jako zobrazowanie pewnego obszaru lub zagadnienia, który jest omawiany na konkretnej sesji, w taki sposób w jaki został opowiedziany przez samego klienta, a równocześnie pokazujący to jak widzi to samo zjawisko, jako pewną całość, coach.

Aby posługiwać się rysunkami w czasie coachingu nie jest potrzebny talent plastyczny, ponieważ dużo ważniejsze od ich jakości jest treść, którą zawierają. Można przecież posłużyć się legendą, opisującą poszczególne symbole. Najczęściej wystarczy wykorz Stanie figur geometrycznych, najprostszych postaci ludzkich, strzałek itp.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top