skip to Main Content

Rodzaje coachów

Na rynku polskim możemy wyróżnić trzy główne kategorie Coachów.

Coach freelancer – ktoś kto posiada własną działalność i sam szuka klientów. Jest przy okazji np. trenerem biznesu, menedżerem lub konsultantem. Może współpracować z kilkoma różnymi firmami pośredniczącymi w znajdywaniu zleceń (klientów) dla niego.

Coach pracownik firmy szkoleniowej – związany kontraktem na stałe. Wykonuje usługę coachingowi wyłącznie dla jednej firmy (np. jakiejś firmy szkoleniowej, która oferuje także coaching).

Coach wewnętrzny – osoba na etacie (np.  w korporacji) prowadząca coachingi wyłącznie w ramach jednej organizacji.

Dodatkowo w zależności od rodzaju wykonywanego coachingu coachowie dzielą się na biznes i executive coachów, life coachów, coachów sportowych, zdrowia itd.

Ilość firm oferujących coaching jest trudna do oszacowania. Jednakże o skali zjawiska może powiedzieć coś liczba firm oferujących szkolenia dla coachów (możliwość zdobycia kwalifikacji). Jest ich ponad 30.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top