skip to Main Content

Rezygnacja z coacha

W związku z tym, że Coaching jest procesem dobrowolnym zawsze istnieje możliwość rezygnacji klienta z usług coacha i co zdarza się rzadziej coacha ze współpracy z danym klientem. Nie chodzi tu o sytuacje, kiedy przed zakontraktowanym czasem, z powodu realizacji celów coachingowych Proces coachingu zostaje zakończony, a raczej o dość rzadką sytuację kiedy klient p Stanawia przerwać Proces coachingu. Warto przeanalizować ten szczególny przypadek rozwiązania umowy z kilku perspektyw.

I. Powody rezygnacji

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się powodom rezygnacji. Będą one oczywiście inne u każdego Coachee , tym niemniej można je pogrupować w pewne ogólniejsze kategorie.

  1. Dotyczące coacha, to znaczy, że klientowi może nie odpowiadać osobowość coacha, jego styl Zachowania, temperament, sposób pracy, lub w skrajnym przypadku mogło dojść do naruszenia kodeksu etycznego.
  2. Dotyczące procesu – klient mógł mieć inne oczekiwania co do tego czym coaching jest, jak wygląda współpraca z coachem i jak rozkłada się Odpowiedzialność. Mogło to być spowodowane brakiem zrozumienia, podczas definiowania potrzeb i opisu procesu coachingu w czasie rozmowy kontraktowej.
  3. Braku efektywności  – klient przerywa proces, ponieważ nie osiąga zakładanych rezultatów w określonym czasie. Jeżeli taka sytuacja mam miejsce, może to być związane najczęściej dodatkowo z  brakiem porozumienia na linii Coach – klient, czyli zbyt małym Zaufaniem.
  4. Inne nieprzewidziane okoliczności, czyli brak funduszy, utrata pracy w coachingu biznesowym, trudna sytuacja rodzinna (choroba klienta lub kogoś bliskiego) itp.

II. Rozwiązania formalne

Kiedy mamy do czynienia z zakontraktowanym procesem w firmie należy poczynić stosowne kroki, aby rozwiązać umowę. Mile widziane jest aby coach spotkał się z klientem na pod Umowanie procesu, a także omówił zaistniałą sytuację ze Sponsorem.

W przypadku Life coachingu, kiedy proces nie jest sformalizowany, najczęściej wystarczy rozmowa wyjaśniająca powody rezygnacji.

III. Dalsze kroki

W zależności od powodów rezygnacji albo proces jest kontynuowany z innym coachem, lub też może być definitywnie zakończony. Dalszy rozwój w danym obszarze będzie zależał od potrzeb i inwencji samego coachee, oczekiwań firmy, budżetu itp.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top