skip to Main Content

Relacje interpersonalne

Są kluczowym elementem każdego procesu Coachingu. Od jakości relacji interpersonalnych zależy zarówno to, czy Coachee podejmie współpracę z danym coachem, jak i to jaki będzie przebieg spotkań, a także, do pewnego stopnia także efektywność całego procesu. Są ważne również dlatego, iż wpływają na Zaufanie klienta do coacha i całego procesu. Pomagają się otworzyć i poruszać tematy kluczowe, mówić otwarcie, oraz dawać informacje zwrotne.

To coach, jako osoba bardziej elastyczna, może mieć większy wpływ na kształtowanie się dobrych relacji, a klient raczej koncentruje się na sobie dokonując pożądanych i planowanych zmian. Finalnie , na jakość relacji ma wpływ zarówno Coach i sam klient. Budowanie właściwych relacji interpersonalnych jest to rodzajem pętli systemowej. To co robi jedna osoba wpływa na drugą. Czasami zdarza się, że jakość relacji ulega pewnym  wahaniom. Kiedy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu jakości relacji warto, aby coach z Stanowił się jaki jest tego powód. Może to być np. błędna interpretacja komunikatu klienta, zbyt bezpośrednie pytanie, błąd w trakcie sesji, polegający na niewłaściwym kierunku pytań, itp. Niezależnie od powodów warto aby coach, jeżeli uzna taką interwencję za potrzebną oczyścił relacje z klientem i w miarę swoich możliwości wpłynął na polepszenie kontaktu.

Coaching jest procesem dynamicznym i nieprzewidywanym, dlatego możliwe są zmiany celów i oczekiwań klienta w trakcie pracy z coachem. Wynika to faktu kolejnych odkryć, wglądów i uświadamiania sobie reguł rządzących zachowaniem i myśleniem przez Coachee . Dlatego ważniejsze niż konkretne narzędzia wydaje się być często podążanie za klientem i Budowanie relacji opartych na zaufaniu i o Wartości

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top