skip to Main Content

Pytania w coachingu

Odnosząc się do istoty pracy Coachingowej, rozumianej jako wspieranie rozwoju dzięki zwiększeniu świadomości Coachee , co do swoich zasobów, ale także obszarów rozwojowych z jednej strony. A drugiej braku dostarczania gotowych rozwiązań, oraz części edukacyjnej, pytania stają się główną formą prowadzania dialogu z coachee.  W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że cała wiedza jest już w samym kliencie, tylko jeszcze nie do końca uświadomiona, a odpowiednio zadane pytania, wraz ze wspomagającymi cały proces narzędziami i interwencjami  komunikacyjnymi pozwalają na jej wydobycie. A w konsekwencji skuteczne wykorz Stanie do realizacji celów procesowych.

Właściwe wykorzystane pytania, to nie takie, które zaspokajają ciekawość coacha, ale dające możliwość klientowi na głębszy wgląd w siebie i uświadomienie sobie wszystkiego, co może mieć znaczenie w kontekście realizowanego celu. Odpowiedzi, są oczywiście udzielane na głos, ale to głównie sobie odpowiada coachee, dla drugiej zaś strony, treść odpowiedzi jest użyteczna do zadania kolejnego pytania, wychwytywania pewnych schematów działania, ukierunkowania procesu itp.

Więcej na temat pytań w artykułach:

Pytania mocne

Pytania skalujące

Pytania otwarte

Pytania zamknięte

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top