skip to Main Content

Pytania skalujące

Jest to narzędzie wykorzystywane między innymi w celu określenia subiektywnego poziomu wewnętrznych Stanów Coachee. Kiedy zdaniem coacha klient może potrzebować większej świadomości poziomu swoich odczuć, może poprosić o określenie w dowolnej skali (na przykład od 1 do 10) poziom danej emocji w chwili obecnej. Coachee sam definiuje, czym jest dla niego minimum i maksimum oraz to w jakim miejscu na skali znajduje się w tej chwili.

Dodatkowo, pytania skalujące mogą zostać wykorzystane do doprecyzowywania stanów docelowych (czyli na przykład mierników celu z poziomu odczuć – czyli tego, co Coachee chce czuć na koniec sesji). Na przykład, kiedy klient dochodzi do wniosku, że w tej chwili nie jest w stanie wykonać jakiegoś zadanie z powodu braku motywacji i określi Stan obecny na 3, Coach może spytać jaki poziom zmotywowania klient potrzebuje, żeby rozpocząć działania. Jeżeli będzie to 8 punktów, wtedy praca na sesji określana jest poprzez usunięcie różnicy, czyli osiągniecie stanu docelowego, czyli motywacji na poziomie 8.

Coach może dopytywać, co to dla klienta znaczy 4 co 8, choć zazwyczaj jest to niepotrzebne. Najczęściej coachee sam czuje czym dla niego jest 8 jakie wywoła to konsekwencje.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top