skip to Main Content

Pytania mocne

W związku ze specyfiką pracy Coacha polegającej na wykorzystywaniu dużej ilości pytań umożliwiających klientowi samodzielne poznawanie, mówiąc najprościej własnych mocnych stron i ograniczeń. Niezwykle ważne jest aby jakość owych pytań była na najwyższym poziomie. W większości przypadków Coach stara się zadawać tak zwane pytania mocne, czyli takie, które będą oddziaływać na klienta dzięki reakcjom jaką wywołują.

Rolą tzw. pytań mocnych może między innymi  być:

– uświadamianie

– wybicie ze strefy komfortu

– Pokazanie pewnych sprzeczności

– ukazanie nieużytecznego (w kontekście pożądanych rezultatów) sposobu myślenia lub działania

Dzięki zadawaniu mocnych pytań Coachee ma większe możliwości na dokonanie zmiany lub osiągnięcie zakładanych celów.

W związku z tym, że coaching jest procesem niezwykle zindywidualizowanym nie istnieje gotowy zestaw pytań działających na każdego z klientów w taki sam sposób.

Moc pytania uzależniona jest od tego kilku czynników:

–  nad czym aktualnie pracuje Coachee

–  konstrukcji samego pytania

– sposobu jego zadania

–  czasu w czasie sesji jaki coach wybierze na jego zadanie

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top