skip to Main Content

Psychometria w coachingu

W Coachingu coraz szerzej wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia psychometryczne. Są to przede wszystkim testy psychologiczne, dotyczące opisu osobowości, zachowań itp. Wykonanie i omówienie takiego testu daje możliwość Coachee na zwiększenie świadomości na temat mechanizmów własnego działania, sposobu postrzegania przez otoczenie, słabych i mocnych stron, ale jest to także ważna informacja dla coacha dotycząca możliwości dopasowania się do klienta na poziomie komunikacyjnym.

Najpopularniejsze na rynku narzędzia dotyczą opisu zachowań i najczęściej bazują na koncepcji C.G. Junga.

Większość narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych w coachingu nie mogłoby stać się narzędziami badawczymi w psychologii, ponieważ może im brakować niektórych z cech właściwych testom psychologicznym, czyli rzetelności i trafności, Standaryzacji czy normalizacji. Co nie wyklucza, ich swobodnego zastosowania w coachingu. Pełnią wtedy funkcję autodiagnostyczną dla Coachee .

Większość firm sprzedających swoje testy na rynku oczekuje, że posługująca się nimi osoby, przejdą specjalistyczne szkolenie umożliwiające posługiwanie się danym narzędziem w coachingu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top