skip to Main Content

Przyszłość

W kontekście czasu, w jego linearnym ujęciu jest to najważniejszy kierunek kierowania uwagi klienta przez Coacha. Jest to obszar, na który klient ma znaczny wpływ, ponieważ dużo zależy od jego działań, nastawienia i motywacji. Niezwykle ważne w całym procesie coachingu jest Planowanie działań i ustalanie celów, jako ukierunkowanie przyszłych kroków Coachee . Wiele narzędzi, interwencji i pytań związanych jest z projektowaniem przyszłego życia klienta. Zdarzają się również sytuacje, kiedy Coach pyta o Przeszłość, ale zdarza się to rzadko i w uzasadnionych przypadkach.

Efektem każdego procesu coachingu jest dokonywana w teraźniejszości zmiana, która pozwala na zwiększenie efektywności działań w bliższej a także dalszej przyszłości.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top