skip to Main Content

Programowanie neurolingwistyczne (ang. neuro-linguistic programming, NLP)

Dziedzina wiedzy obejmująca strukturę  subiektywnego doświadczania, modelu skutecznej komunikacji oraz instrumenty zmiany osobistej, jest to studium ludzkiej doskonałości, czyli modelowanie skutecznych strategii działania.

To także zbiór narzędzi komunikacyjnych pozwalających na wprowadzanie znaczących modyfikacji do sposobu postrzegania i myślenia. Nazwa została wymyślona przez twórców NLP, czyli Johna Grindera i Richarda Bandlera i ukazuje zależność między językiem a procesami neurologicznymi, oraz to, że ludzkie zachowanie przebiega według pewnych programowalnych wzorców.

NLP  nie jest oryginalnym i nowatorskim podejściem stworzonym od początku. Funkcjonuje raczej jako system, bazujący na inspirowaniu się i zapożyczeniom z dłużej istniejących szkół psychoterapeutycznych. Pierwotnym wzorcem modelowania były niezwykła skuteczność kilku najwybitniejszych terapeutów XX wieku. Byli to Fritz Perls, twórca Gestaltu, Milton H. Ericson, światowej klasy hipnoterapeuta, oraz Virginia Satir doskonała terapeutka systemowa rodzin. Niewątpliwie, olbrzymim wkładem twórców NLP jest dostrzeżenie pewnych prawidłowości, opisanie ich i stworzenie z nich łatwych do aplikacji procedur, które powodują, że dana osoba jest skuteczna w działaniu, w taki sposób, że są one możliwe do powielania przez innych ludzi. Dzięki temu powstała zupełnie nowa jakość.

W związku z tym, że NLP powstało w celu ułatwiania zmieniania się ludziom, dość szybko pewne elementy zostały wykorz Stane do innych dziedzin, między innymi Coachingu. Możemy nawet mówić coachingu NLP.

Nie wszystkie szkoły (metody) coachingu wykorzystują elementy NLP, są też takie, które się celowo i zdecydowanie od nich odżegnują. Jednak z uwagi na fakt iż NLP nie jest systemem stworzonym „od zera” wiele narzędzi jest powszechnie używanych i trudno dziś dojść jakie jest ich źródło (czy Gestalt, terapia systemowa rodzin czy też programowanie neurolingwistyczne).

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top