skip to Main Content

Problem

Opisanie problemu przez klienta jest często punktem wyjścia do rozpoczęcia pracy w Coachingu. Klient postrzega daną rzecz jako rodzaj przeszkody i chce dokonać pożądanej zmiany w czasie spotkania z coachem.

Problem jest opisem sytuacji w kategoriach jakiegoś braku, niedoskonałości, braku efektywności, dysharmonii lub dystraktora. Nadmierna eksploracja sytuacji problemowej w czasie sesji coachingowej zazwyczaj przynosi negatywne efekty. Dlatego warto zaraz po krótkim przedstawieniu problemu przejść do formułowania spodziewanych efektów procesu lub sesji, czyli celu.

Zajmowanie się sytuacją problemową, zamiast poszukiwania rozwiązań, umożliwiających realizację celu,  może spowodować wyolbrzymienie przeszkód w percepcji klienta, a co za tym idzie zmianę Stanu na niezasobny (gorsze samopoczucie, brak poczucia mocy, niemożliwość dostrzeżenia zasobów itp. ). Dodatkowo, brak doprecyzowanego celu, powoduje chaos w czasie sesji, utrudniając pracę zarówno coachowi jak i klientowi.  W rezultacie efekt jaki osiąga klient może być  ciągle daleki od akceptowalngo. Dlatego pracę z problemem uznaje się za błąd w sztuce.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top