skip to Main Content

Poziomy słuchania

Istnieje wiele klasyfikacji poziomów słuchania w komunikacji interpersonalnej. W zależności od tego jaki Kryteria z Staną przyjęte do stworzeni a konkretnej typologii. Każdy podział  jest w jakimś sensie użyteczny. Ważne jednak jest to, aby Coach posiadał wysokie kompetencje interpersonalne w obszarze słuchania. Jest to o tyle istotne, że pozwala na większą aktywność klientowi, na Budowanie relacji, a także na stworzenie atmosfery zaufania.

Poniżej przedstawiamy dwa z użytecznych klasyfikacji poziomów słuchania. Pierwszy to koncepcja F. Schultz’a von Thun’a.  Według autora książki „Sztuka rozmawiania” każda wypowiedź składa się z 4 poziomów:

1. Poziom rzeczowy – to informacje na temat faktów i danych.

2. Poziom ujawniania się – to informacje o nadawcy komunikatu, czyli emocje, jakie doświadcza nadawca.

3. Poziom wzajemnej relacji – ukazuje to, co myśli nadawca o odbiorcy, o ich wzajemnej relacji oraz to jakie emocje budzi w nim odbiorca.

4. Poziom apelu – opisuje oczekiwania nadawcy względem odbiorcy, czyli pewną intencję wypowiedzi.

Druga koncepcja to podejście International Coaching Community:

1. Słyszenie – to po prostu rejestracja fal dźwiękowych

2. Słuchanie kogoś – połączone z interpretacją znaczenia dl odbiorcy. To normalny, codzienny poziom słuchania w kontaktach z innymi ludźmi.

3. Słuchanie po coś – charakteryzuje się wyszukiwaniem informacji za pomocą filtrów w tym co mówi klient.

4. Słuchanie świadome – najbardziej użyteczne w coachingu, ponieważ związane jest z minimalnym dialogiem wewnętrzny, a co za tym idzie minimalnym osądem.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top