skip to Main Content

Poziomy neurologiczne

Inne popularne nazwy  to, poziomy logiczne, lub poziomy Diltsa

Model opisujący funkcjonowanie człowieka, a także ukazujący schemat dokonywania zmian i uczenia się. Poziomy rozpowszechnił i nadał im aktualną formę dr Robert Dilts, choć ich autorem  jest antropolog Gregory Bateson, który bazował na wcześniejszych pracach Bertranda Russela.

Poziomy neurologiczne uwzględniają systemowe mechanizmy funkcjonowania jednostki. Na przykład to, że wprowadzenie zmian może nastąpić na różnych poziomach, niekoniecznie na tym,  na którym został zidentyfikowany Problem , lub, że zmiana na jednym z poziomów najczęściej powoduje konsekwencje na pozostałych.

W wersji rozszerzonej (oryginalna jest nieco bardziej uproszczona) bardziej użyteczniej w Coachingu występują następujące poziomy:

DUCHOWOŚĆ  (Kto jeszcze?)

MISJA  (Po co?)

TOŻSAMOŚĆ  (Kim jestem?)

PRZEKONANIA (dlaczego?)

WARTOŚCI (Dlaczego?)

STANY (Jak?)

UMIEJĘTNOŚCI  (Jak?)

ZACHOWANIA  (Co robię?)

ŚRODOWISKO  (Z kim, gdzie?)

Nazwa poziomy neurologiczne wydaje się być bardziej użyteczna ponieważ pełniej ukazuje sam mechanizm zmiany. Transformacje na wyższych poziomach mobilizują większe zaangażowanie układu nerwowego niż na niższym. Widać to na przykładzie różnica między podniesieniem ręki (zachowanie) a zmianą na poziomie tożsamości.

Sprawny Coach potrafi rozpoznać poziom jaki wykorzystuje klient do zakomunikowania konkretnej rzeczy (problemu, celu, zasobów itp.). Potrafi także, tak zdawać pytania, aby adresować je danego poziomu.

Każdy z poziomów został opisany w oddzielnym artykule.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top