skip to Main Content

Poufność

Jest to jedna z głównych zasad na której opiera się skuteczność Coachingu. Poufność z perspektywy coacha rozumiemy jako zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskał w czasie prowadzenia procesu coachingu z danym klientem oraz w czasie działań przygotowawczych i podsumowujących.

Jest to na tyle ważny czynnik, że odnoszą się do niego kodeksy etyczny każdej z organizacji, oraz zazwyczaj jest uwzględniany we wszystkich Umowach pisemnych a także kontraktach ustnych.

Zobowiązanie się do przestrzegania poufności przez coacha ma niezwykle istotne konsekwencje. Dotyczą one głównie zdawania relacji z przebiegu i efektów procesu coachingu. Coach pod żadnym pozorem nie powinien prowadzić  rozmów na temat przebiegu i zagadnień poruszanych w czasie sesji z osobami postronnymi. Złamanie tej zasady może mieć daleko idące konsekwencje łącznie z wykluczeniem z organizacji w której dany coach jest zrzeszony. Dodatkowo może to mieć wpływ na postrzeganie danego coacha na rynku (mniej zleceń i rekomendacji) oraz, niestety na samo postrzeganie coachingu przez potencjalnych klientów.

Zasada poufności dotyczy także wszelkiego rodzaju pisemnych raportów po zakończeniu procesu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top