skip to Main Content

Potrzeby klienta

Mogą być rozpatrywane na kilku płaszczyznach. Ważne jest przede wszystkim, aby Coach zadbał o ich poznanie oraz doprecyzowanie na początku każdego procesu. Brak weryfikacji potrzeb może doprowadzić do licznych nieporozumień w trakcie sesji.  Zarówno z poziomu komunikacji jak i przebiegu procesu zmiany.

W trakcie kontraktowania Coachingu, oraz na pierwszej sesji ustalone być powinny potrzeby klienta w następujących obszarach, komunikacja, Cele, organizacja procesu, potrzeby emocjonalne.

Potrzeby komunikacyjne  najczęściej określane są w czasie rozmowy, a mogą być w pewien sposób udokumentowane, na przykład pisemnym kontraktem, zawierającym także podstawowe zasady uczestnictwa w sesjach coachingowych.

Cele, czyli pożądane efekty współpracy z coachem są przedmiotem bardzo dokładnego omówienia, a często zostają spisane w formie oddzielnego dokumentu. Oczywiście dotyczy to celów formułowanych na przebieg całego procesu coachingu, a nie rezultatów pojedynczych sesji.

Potrzeby emocjonalne ustalane są  w zależności od tematów poruszanych na sesjach. Coach reaguje tak, aby klient otrzymał wystarczające, oczekiwane wsparcie z danego obszaru. Istotne jest to, aby owo wsparcie emocjonalne nie przeradzało się w jakiś rodzaj współczucia, lub, co jest niedopuszczalne litości, ponieważ to może spowodować zaburzenie relacji profesjonalnej coach – klient w całym procesie (lub wejście w rolę ratownika i częściowe odebranie samodzielności emocjonalnej klientowi – patrz więcej: Trójkąt dramatyczny ]).

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top