skip to Main Content

PIFS – komisja coaching

Zespół trenerów i Coachów pracujący przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Jako główne Cele k Misja stawia stworzenie i propagowanie wysokich Standardów jakości usługi coachingu oraz zawodu coacha, szerzenie dobrych praktyk coachingu oraz integrację środowiska coachów.

Komisja coachingu prowadzi konsultacje społeczne oraz prace nad dokumentami takimi jak na przykład Opis kompetencji coacha, Opis zawodu coacha, Opis usługi coachingu, Kodeks Etyczny Coacha, Kodeks Dobrych Praktyk;

Od momentu powołania Izby Coachingu, działania o podobnej tematyce prowadzone są także przez tą instytucję.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top