skip to Main Content

Pierwsza sesja

Większość najpopularniejszych metodologii Coachingu proponuje podejście procesowe składające się z kilku spotkań. W związku z tym, przebieg pierwszej sesji najczęściej odbiega nieco od pozostałych. Jest to oczywiście zależne, od poziomu przygotowania i doprecyzowania planowanych rezultatów całego procesu, zarówno ze strony Coachee jak i Sponsora, czyli najczęściej przedstawiciela działu HR  (dotyczy to coachingu biznesowego).

Najczęściej na pierwszej sesji , poruszane są kwestie związane z sformułowaniem i doprecyzowaniem celów na cały proces, poznaniem  indywidualnych potrzeb Coachee oraz ustaleniem kontraktu komunikacyjnego, a także, co wynika z logiki procesu z przedstawianiem aktualnej sytuacji klienta Stan obecny).

Cele, które z Staną doprecyzowane na pierwszej sesji obowiązują  w czasie przebiegu całego procesu, a ich weryfikacji poświęca się czas na ostatniej sesji, oraz jeżeli tak zostanie uzgodnione, na podsumowującym spotkani ze Sponsorem.

Jako kontrakt rozumiemy tu, ustalenie podstawowych zasad współpracy, czyli zarówno reguł komunikacyjnych, takich jak forma zwracania się do siebie, otwartość i zgoda na Feedback, jak i  organizacyjnych.

Jeżeli sprawy formalne zostaną omówione stosunkowo szybko i sprawnie, w większości przypadków przechodzi się do zasadniczego tematu sesji.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top