skip to Main Content

Pierwsza pozycja percepcyjna

Patrz; Pozycje percepcyjne

Jedna z możliwych opcji spojrzenia na sytuację przez Coachee. Jest najczęściej wykorzystywana w codziennym funkcjonowaniu jednostki, najbardziej naturalna. Jest to perspektywa Ja klienta. To w jaki sposób postrzega sytuację własnymi oczami, jakie potrzeby i Wartości są najważniejsze, jakie Przekonania i opinie mu towarzyszą na co dzień.

Dla wielu klientów patrzenie przez pryzmat własnych potrzeb, w związku  z tym, że jest naturalne nie jest w żaden sposób wglądowe (nowe). Przełomem dopiero może być zmiana perspektywy na inną, na przykład spojrzenie z perspektywy obserwatora. Wtedy widać całą sytuację w całkowicie inny sposób.

Kiedy klient przesadnie wykorzystuje tylko spojrzenie z pierwszej perspektywy może być postrzegany jako osoba nadmiernie zapatrzona w siebie, a nawet w pewnym sensie egoistyczna.

Zdarzają się jednakże sytuacje, kiedy klient potrzebuje wsparcia w rozwinięciu postrzegania sytuacji z pierwszej pozycji percepcyjnej. Jest to charakterystyczne dla osób nadmiernie uległych, które w naturalny sposób uwzględniają potrzeby innych ponad własnymi. Często taka osoba ma trudności z wyrażaniem siebie, swoich oczekiwań, w byciu asertywnym. W takim przypadku klient pracuje miedzy innymi nad wzmocnieniem postrzegana sytuacji z własnej perspektywy.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top