skip to Main Content

Percepcja rzeczywistości

Każdy człowiek, mimo, że otacza go to samo środowisko odmiennie interpretuje sygnały docierające z zewnątrz. Świat w którym żyjemy, jest bardzo złożony i różnorodny, dostarcza nam niezliczonej ilości bodźców. Żaden człowiek nie jest w Stanie postrzegać wszystkich sygnałów, które do niego docierają.

Alfred Korzybski powiedział kiedyś, że mapa to nie terytorium. Ta Metafora dokładnie opisuje nasze postrzeganie rzeczywistości. W związku z tym, że ludzki umysł rejestruje tylko selektywne sygnały docierające z zewnątrz, na ich bazie wyrabia sobie opinie i reaguje bardziej na swoje interpretacje niż na obiektywna rzeczywistość.

Każdy człowiek, żyje w swojej niepowtarzalnej rzeczywistości i działa na podstawie tego co odbiera własnym modelem świata, tworząc na tej bazie zindywidualizowane i niepowtarzalne mapy rzeczywistości.

Rodzaj mapy determinuje decyzje i działania.

Z punktu widzenia Coachingu jest to mechanizm niezwykle istotny. Ponieważ w czasie  sesji następuje spotkanie mapy klienta, oraz całkowicie odmiennej mapy coacha. Zadaniem coacha, poza okazywaniem szacunku interpretacjom klienta,  jest takie poprowadzenie procesu, aby Coachee miał większą świadomość zarówno tego, jak postrzega rzeczywistość i że jest to tylko część prawdy, oraz jakie filtry stosuje do selekcji informacji. Coach jest ograniczony przez swój sposób postrzegania rzeczywistości, ale dzięki temu, że jest to inny sposób niż klienta stanowi pewien rodzaj siły. Dzięki tym odmiennościom coach może zadawać takie pytania, stosować takie narzędzia i interwencje, których klient sam do siebie nie  zastosuje.

Można powiedzieć, że praca z coachem to eksploracja własnej mapy przez klienta. Uzupełnianie brakujących przestrzeni i negowanie nielogicznych powiązań itp.

Zmiana postrzegania rzeczywistości najczęściej daje rezultat w postaci zmiany na innych poziomach neurologicznych, także na poziomie zachowań, czyli tego o co najczęściej chodzi klientom w procesie coachingu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top