skip to Main Content

Odwoływanie sesji

Jako odwołanie sesji rozumiemy zmianę jej terminu na bardziej odpowiedni zarówno przez klienta jak i samego Coacha.

Sprawy odwołanych sesji regulowane są przez pisemną umowę zawieraną przed rozpoczęciem współpracy. Paragraf dotyczący takiej sytuacji najczęściej dosyć precyzyjnie ujmuje to jakie są konsekwencje przesuwania w czasie kolejnych sesji coachingowych.  W zależności od kontraktu, ale też czasu w jaki druga strona zostaje poinformowana mogą wystąpić odpowiednie konsekwencje.

W przypadku kiedy to klient przenosi sesję na inny termin (a tak dzieje się najczęściej) ważne jest aby przekazał tą informację coachowi z odpowiednim wyprzedzeniem. Brak wcześniejszego poinformowania może skutkować konsekwencjami finansowymi, czyli całkowitą lub częściową zapłatą za sesję, która się nie odbyła.

Istnieje jeszcze inny aspekt odwoływania sesji i może być on związany z nastawieniem klienta do procesu zmiany, coachingu lub samego coacha. W sytuacji kiedy sesje są przesuwane lub dowoływane zbyt często (to termin bardzo subiektywny i trudno go doprecyzować, ponieważ wiele zależy od konkretnych okoliczności)  coach powinien z Stanowić się, a najlepiej porozmawiać z klientem na temat jego motywacji do zmiany. Czasami przyczyna jest zupełnie inna, a mianowicie nieświadomy opór przed zmianą przejawiający się w takiej właśnie formie. Jakakolwiek przyczyna nie zostanie zdiagnozowana, ważne aby w takiej sytuacji Coach poruszył ten temat na kolejnym spotkaniu, które się odbędzie. Warto wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy i znaleźć odpowiednio skuteczne środki zaradcze.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top