skip to Main Content

Odstępy między sesjami

Coaching jest procesem. To znaczy, że spotkania są rozłożone w czasie, zależnym od wielu czynników, między innymi tematu nad którym chce pracować Coachee, czy nawet takich przyziemnych spraw jak budżet do dyspozycji. Proces zazwyczaj jest ułożony w taki sposób, że pomiędzy sesjami planuje się 3-4 tygodniowe przerwy. Jest to miejsce na integracje wniosków i odkryć z sesji. To także przestrzeń, na wdrażanie w codzienne życie elementów zmiany, których klient doświadczył na spotkaniach z coachem. W czasie przerw między sesjami klient wykonuje Zadania rozwojowe, które otrzymał na sesji. Ma możliwość zmiany Nawyków, która zazwyczaj wymaga pewnej ilości czasu. Niektóre źródła podają, że optymalnie na zmianę nawyków potrzebny jest okres około 3 tygodni, ponieważ to czas wystarczający na utrwalenie się nowego nawyku. W rzeczywistości bywa różnie. Niekiedy potrzeba więcej przestrzeni, szczególnie wtedy,  kiedy stary, nieużyteczny  nawyk był mocno zakorzeniony. Może to potrwać nawet do kilku miesięcy.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top