skip to Main Content

Oczyszczanie – relacje

Termin ten funkcjonuje w dwóch znaczeniach. Oczyszczenie  (ang. Clearing) można wykorzystać  na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy relacji druga samego Coacha, jego emocji myśli i dostępu do zasobów.

Oczyszczanie na poziomie relacji to narzędzie komunikacyjne, lub też rodzaj interwencji wykorzystywanej  w momencie kiedy, najczęściej coach, ponieważ to on ma większą wiedze na temat procesu zauważa, że został zerwany kontakt lub też same relacje uległy pogorszeniu. W związku z tym, że dobre Relacje interpersonalne są kluczowe dla przebiegu procesu coachingu, zadaniem coacha jest ich odbudowanie. Trudno jest odgadnąć jaka może być przyczyna takiego Stanu rzeczy, dlatego skuteczniejszą praktyką jest porozmawianie w sposób otwarty z Coachee na ten temat. Coach może po prostu spytać, lub, co bywa bardziej użyteczne wykorzystać elementy Feedbacku jako narzędzia komunikacyjnego, żeby odnieść się do zaistniałej sytuacji. Ważne jest, aby mówić o zaobserwowanych faktach i Zachowaniach. Po takiej interwencji najczęściej stosunki między coachem a klientem wracają do poziomu umożliwiającego prowadzeni sesji.

Przyczyną pogorszenia relacji może być wiele rzeczy. Najczęściej są to Zachowania coach, które mimo dobrej intencji mogą doprowadzić do pewnych nieporozumień. Coach może zadać pytanie, które w jakiś sposób dotknie klienta lub niefortunnie zażartować. Dopóki sytuacja jest niewyjaśniona trudniej prowadzić sesję ponieważ Stan emocjonalny klienta nie sprzyja dostępowi do zasobów, ale też zmniejsza się otwartość i Zaufanie do coacha. Dlatego też, umiejętność uważnej obserwacji niewerbalnych komunikatów klienta staje się nieodzownym elementem warsztatu coacha.

Wykorzystywanie oczyszczania ma jeszcze jeden aspekt pozytywny. A mianowicie, niejako przy okazji sesji coachingowej uczy klienta, poprzez dawania przykładu otwartej i asertywnej komunikacji. Wiele osób ma kłopot z taką ekspresją, a dzięki wzorowaniu się na zachowaniu coacha klient może w sposób nieświadomy przenieść je na inne obszary swojego życia.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top