skip to Main Content

Ocenianie innych

Jeżeli ocenianie zdefiniujemy jako rodzaj Wartościowania, to z założenia jest to mechanizm sprzeczny z duchem Coachingu. Coach traktuje swojego klienta z otwartością i akceptacją. W efekcie daje to  większą otwartość i możliwość poczucia się pewniej w tej relacji. Każde zachowanie Coachee (o ile mieści się w skali norm etycznych i systemie Wartości coacha) powinno służyć analizie, wyciągnięciu wniosków, a w ślad za tym uczeniu się.

Zarówno ocena negatywna, co wydaje się dość oczywiste jak i pozytywna może mieć niekorzystny wpływ na proces zmiany. W przypadku oceniania pozytywnego coach może być postrzegany przez klienta jako ktoś ponad, ktoś kto ma przewagę. Żeby oceniać, trzeba mieć do tego jakiś rodzaj upoważnienia. Taki rodzaj relacji najczęściej negatywne wpływa na cały proces.

Warto odróżnić oceny od informacji zwrotnej, która opierając się na obserwowalnych Zachowaniach nie zawiera w sobie elementu wartościującego, przynajmniej w coachingu.

Dodatkowo, czym innym jest chwalenie i wyrażanie uznania. Chwalenie często zawiera elementy oceny, pozytywnej, ale jednak oceny. Dlatego coachowie częściej stosują wyrażanie uznania, ponieważ jest to mechanizm dużo skuteczniejszy w procesie coachingu. Natomiast chwaląc coach nieświadomie wywołać efekt wpływania na klienta, zgodnie z mechanizmem warunkowania.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top