skip to Main Content

Ocena 360°

Nazywamy tak proces oceny menedżera/klienta polegający na polaczeniu informacji z trzech źródeł, od przełożonego, podwładnych, współpracowników oraz samoocenę. Badanie jest anonimowe, przez co wyniki są wiarygodne. Wyniki badań opierają się na profilu kompetencyjnym i każdy z respondentów odnosi się do tych samych kompetencji. Najczęściej wynikiem oceny 360° jest obszerny pisemny raport charakteryzujący obecny poziom kompetencji pracownika, ale również zalecenia do rozwoju na Przyszłość.

Ważnym wynikiem jest analiza porównawcza samooceny do oceny zewnętrznej. Jest to zazwyczaj informacja na ile wiarygodnie klient ocenia się sam w porównaniu do pozostałych ocen. Co może oznaczać świadomość, lub brak świadomości (lub wykorz Stania) posiadanego potencjału.

Jeżeli badanie zostanie wykonane na początku i na końcu procesu, porównanie wyników może stać się względnie wiarygodnym miernikiem skuteczności całego Coachingu. Dodatkowo ocena 360° może posłużyć zarówno klientowi jak i coachowi do określenia obszarów rozwojowych, które na pierwszej sesji zostaną przekształcone w Cele na proces.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top