skip to Main Content

Ocena 180°

Nazywamy tak proces oceny menedżera/klienta polegający na uzyskaniu informacji z dwóch źródeł, od przełożonego i samooceny. Ocena 180° jest uproszoną wersją oceny 360° . Podobnie jak w tej ostatniej wynikiem jest pisemny raport z zaleceniami rozwojowymi na Przyszłość.

Sposób wykorzyStania oceny 180° jest analogiczny jak 360°.

Więcej informacji pod hasłem: Ocena 360°

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top