skip to Main Content

Obserwacja uczestnicząca

Jest narzędziem badawczym w socjologii i psychologii i polega na rejestrowaniu naturalnych zachowań ludzi w ich środowisku. Mogą być jej poddani  konsumenci, nabywcy  ale także sprzedawcy, pracownicy działów obsługi klienta i innych uczestników rynku. Pozwala na zrozumienie zachowań badanych osób w prawdziwym otoczeniu, naturalnych sytuacjach i codziennych zdarzeniach.

Osoba badająca  może nawiązać kontakt z osobami poddanymi badaniu, bierze bezpośredni, aktywny udział w dziejących się zdarzeniach, może nawet własnym zachowaniem prowokować określonych reakcji i działań. Jednakże badacz bezpośrednio nie kieruje postępowaniem obserwowanych osób, znajduje się w metapozycji.

W  niektórych rodzajach Coachingu obserwacja uczestnicząca jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem. Miedzy innymi jest to podstawa pracy coacha operacyjnego oraz w shadow coachingu. Mimo swojej neutralności, Coach może wpływać na zachowanie klienta przez co staje się ono mniej naturalne, tym niemniej doświadczony obserwator potrafi nawet na tej bazie dostrzec pewne tendencje, które służą jako materiał do kolejnych sesji coachingowych.

W zależności od potrzeb Coachee obserwacją może zostać objęta wizyta sprzedażowa, wystąpienie publiczne, prowadzenie spotkań czy sposób podejścia do podwładnych.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top