skip to Main Content

Niespójność

Może być definiowana  na wielu poziomach. Najczęściej jednak chodzi o brak spójności komunikacyjnej, czyli brak zgodności pomiędzy kanałem werbalny i pozawerbalnym komunikatu (czyli treścią wypowiedzi a towarzyszącą mu mową ciała). Jeżeli taka rozbieżność występuje u Coachee  to może być to ważna informacja zarówno dla niego samego jak i coacha. Sam klient może nie mieć świadomości tego, w jaki sposób się wypowiada.

W takiej sytuacji Coach pełni raczej funkcję lustra i przekazuje Coachee informację, jaką zaobserwował unikając wszelkich interpretacji. Ta informacja może być zakończona pytaniem. To klient interpretuje i nadaje znaczenie otrzymanej informacji.

Brak spójności może świadczyć o braku zgody, o silnych wewnętrznych emocjach lub o specyficznym nastawieniu do tego o czym klient mówił.

Inne przykładowe poziomy braku spójności mogą występować pomiędzy:

Zachowaniem z tożsamością

Zachowaniem a Umiejętnościami

Zachowaniem a Wartościami deklarowanym

Na poziomie samych wartości

Na poziomie celów

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top