skip to Main Content

Nawyki

Większość procesów Coachingu wcześniej czy później, zaczyna obejmować obszar związany z Nawykami  klienta. Najczęściej identyfikowane zostają nawyki, które utrudniają dokonanie trwałej zmiany i z czasem są systematycznie zastępowane przez nowe nawyki, które klient świadomie wybiera. Czym zatem jest nawyk?

Najprościej możemy to pojęcie zdefiniować jako zachowanie, czynność lub reakcję, która w wyniku wielokrotnego powtarzania odbywa się w sposób zautomatyzowany. Oznacza to, że nie wymaga od nas poświęcania mu świadomej uwagi czy koncentracji.  Można przyjąć, że około 40% naszych codziennych działań nie jest efektem świadomych decyzji, ale nawykowych reakcji.

W coachingu nawyki możemy podzielić na dwie główne kategorie. Jest to bardzo duże uproszczenie, tym niemniej sprawdzające się w praktyce. W kontekście celów klienta nawyki mogą być użyteczne, czyli takie, które pomagają osiągnąć zamierzony rezultat oraz nieużyteczne, analogicznie, takie, które utrudniają realizację celu, dokonanie zmiany.

Inny podział nawyków obejmuje: poznawcze, myślowe, językowe i ruchowe. Najbardziej interesując w coachingu będą pierwsze dwa z wymienionych. Są one związane z  postrzeganiem i interpretacją bodźców docierających do  nas z otoczenia bezrefleksyjnym postrzeganiem i interpretowaniem sygnałów z otoczenia. Czyli sądy, oceny, Przekonania, automatyczne myśli również do pewnego stopnia są reakcjami nawykowymi.

Trwała Zmiana w coachingu praktycznie zawsze będzie się wiązała z zastąpieniem jednych nawyków przez inne, które Coachee będzie uważał za bardziej użyteczne.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top