skip to Main Content

Metaprogramy

Termin pochodzący z NLP

Ludzki umysł otrzymuje ogromną ilość informacji, dlatego niezbędna jest selekcja i porządkowanie zbieranych danych. Metapro Ramy to nieświadome sposoby selekcjonowania i porządkowania docierających do nas informacji.

Metaprogramy są schematem, który wskazuje, na co Nawykowo zwracamy uwagę, jak mamy odczytywać sens naszych przeżyć, co powinniśmy w danej sytuacji zrobić. Spełniają one taką samą rolę jak program komputerowy. Aby współpracować z komputerem należy zrozumieć jego program.

Metaprogramy ukazują podstawowy schemat dokonywania rozróżnień przy decydowaniu o tym jak ma przebiegać interakcja z drugim człowiekiem. Dlatego Coach może posłużyć się modelem metaprogramów do rozpoznania ich u klienta i z jednej strony dopasowania się komunikacyjnego, a z drugiej do takiego poprowadzenia procesu, aby klient odczuwał jak największy komfort w relacji.

Istnieje wiele opisanych metaprogramów. Niezwykle użyteczna w Coachingu  jest koncentracja na  podobieństwach lub różnicach.

Osoba koncentrująca się bardziej na podobieństwach (bardziej, bo metaprogramy nie opisują Stanu 0-1, raczej pewną tendencję) porównuje nowe informacje do tego, co już znają (wg zasady, „w czym to jest podobne do…”). Znalezienie cech wspólnych daje im poczucie zrozumienia i staje się startem do działania. Natomiast osoba koncentrująca się bardziej na różnicach zauważą szybciej to co odróżnia daną sytuację od tego co jest im znane. Koncentrują się częściej na tym czego brak, kiedy coś jest niemożliwe, przeciwstawne, odwrotne.

Metaprogramy to schematy organizujące dane, które sterują naszym zachowaniem, a w konsekwencji wpływają na wszystkie obszary naszego życia. Ponieważ nie możemy skupić uwagi na wszystkich zdarzeniach w naszym życiu to zależnie od naszych metaprogramów podstawowych (tam, gdzie skupiamy uwagę) pewne rzeczy będą łatwiejsze, a inne trudniejsze do zrobienia, jedne rzeczy będziemy pomijać, a inne uwzględniać. Każdy z metaprogramów jest pewnym zasobem, ponieważ organizuje nasze doświadczenie w pewien specyficzny i niepowtarzalny sposób, a także reprezentuje inny zestaw wyborów.

W coachingu nie chodzi o zmianę metaprogramów, ponieważ każdy ma je wszystkie, ważniejsze jest ich rozpoznanie i wykorzystywanie w taki sposób, aby wzmacniały nasze zasoby.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top