skip to Main Content

Kryteria realizacji celu

Na każdej sesji Coachingowej jednym z pierwszych elementów jest ustalenie celu przez klienta. Najczęściej jednak cel, ma formę dość ogólną i wyznacza raczej kierunek. Dopiero sprecyzowanie kryteriów jego realizacji dają pełną jasność co do miejsca do którego klient chce dotrzeć.

Najskuteczniejszą metoda wyznaczania kryteriów, jest ich określenie z poziomu zachowań. Wynika to z faktu, iż Zachowania są obserwowalne, weryfikowalne i w pewnym stopniu policzalne. Możliwe są także Kryteria subiektywne, na przykład związane z odczuciami, ale te są już trudniejsze do obiektywnej weryfikacji. Dlatego właśnie, najbardziej użyteczne są Kryteria opisujące Zachowania.

Klient może określić zarówno to, co będzie robił, jak działał na dowód osiągnięcia celu, ale też czego robić zaprz Stanie.  Użyteczność zachowań jako miernika przejawia się również w tym, że można precyzyjnie określić częstotliwość z jaką ma dane zachowanie wystąpić w konkretnym czasie na dowód dokonania przez klienta zmiany.

Określone na początku procesu kryteria realizacji celu, będą też stanowiły narzędzie pomiaru skuteczności współpracy z coachem. W przypadku braku ich określenia, coaching może zakończyć się satysfakcją klienta, ale trudniej będzie zweryfikować realizację celów. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia organizacji, jako Sponsora coachingu. Dlatego też, firmy najczęściej oczekują dość precyzyjnych mierników. Z drugiej zaś strony, ich określenie jest także bardzo korzystne dla samego coacha, ponieważ na ich podstawie może precyzyjnie określić wynik całego procesu coachingu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top