skip to Main Content

Korzyści z coachingu dla organizacji

Firmy decydując się na zatrudnienie Coacha (szczególnie pracującego metoda holistyczną) liczą na wymierne korzyści dla konkretnej osoby, zespołu lub całej organizacji. W związku tym, że inwestują pieniądze w rozwój pracownika, oczekują zwrotu z tej inwestycji.  W zależności od konkretnej sytuacji mamy do czynienia z zupełnie innymi profitami. To na co liczą firmy decydujące się na współprace z coachem to przede wszystkim realizacja celów coachingowych stawianych przed Coachee .

Właściwie przeprowadzony coaching zastosowany w organizacjach charakteryzuje się:

  • Duża skutecznością

W sytuacji współpracy z dobrze dobranym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje (których potwierdzeniem jest często międzynarodowy certyfikat)  coachem firma może uzyskać efektywne zmiany u pracowników uczestniczących w procesie coachingu. Wynika to z zindywidualizowanego podejścia, uwzględniającego osobowość, charakter pracy i potrzeby samego coachee.

  • Oszczędnością czasu

Coach najczęściej dojeżdża do swojego klienta na 90- 120 minutowe sesje średnio raz na trzy do czterech tygodni. W związku z tym Coachee może, bez zakłóceń poświęcić się swoim codziennym obowiązkom zawodowym.

  • Zwiększeniem świadomości

Szczególnie w podejściu holistycznym, u coachee zwiększa się rozumienie tego, co dzieje się w całej organizacji jak i własnych reakcji. Dzięki czemu łatwiej i skuteczniej może  wpływać na wzrost efektywności poprze interwencje we właściwych miejscach całego systemu jakim jest firma (w obszarze własnej odpowiedzialności)

  • Zwiększeniem motywacji

Dzięki  wprowadzanym zmianom jak i też usuwanym przeszkodom indywidualnym (praca z ograniczającymi Przekonaniami, obawami itp.), coachee zwiększa swoją efektywność, a co za tym idzie i motywację do pracy, co w znaczny sposób przekłada się na otoczenie biznesowe w którym funkcjonuje.

  • Wzmocnieniem

Pojawia się głównie w obszarze poczucia własnej Wartości, ale przełożenie może mieć na wiele inny obszarów, na przykład na Kreatywność, większą odwagę w proponowaniu rozwiązań lub też radzeniu sobie z konfliktami.

Szeroko rozumianym rozwojem

Zyskując większą świadomość własnego funkcjonowania, na poziomie indywidualnym i biznesowym (związanym np. z zarządzaniem zespołem), oraz doświadczając własnej zmiany, coachee jako pracownik jest osobą skuteczniej  reagującą na codzienne trudności, ale także efektywniej może wprowadzać modyfikacje w obszarze, za który odpowiada.

  • Dużą trwałością zmiany

Na dużą Trwałość zmiany w coachingu biznesowym wpływ ma kilka czynników. Są to:

×          długością trwania procesu – kilka miesięcy

×          dowolność uczestnictwa (coaching nie obowiązkowy),

×          coachee samodzielnie wybiera swojego coacha

×          Cele, o ile nie są wyznaczane przez samego coachee, są przez nią/niego zaakceptowane

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż promowanie zmian w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania, przekłada się na zwiększenie ogólnego poziomu rozwoju i efektywność działania całej organizacji.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top