skip to Main Content

Korzyści z coachingu dla klienta (coachee)

Korzyści Coachee z uczestnictwa w procesie coachingu to przede wszystkim realizacja zakładanych na początku procesu celów. Jest to oczywiście bardzo zindywidualizowane. Możemy jednakże w pewien sposób uśrednić profity, jakie często odnoszą klienci po zakończeniu całego procesu.

W toku coachingu klient poszerza swoje pole samoświadomości. To co do tej pory było nieświadome zaczyna być bardzie zrozumiałe. Na przykład mechanizmy zachowań, pewnych reakcji itp. Dzięki temu klient uzyskuje większy wpływ na siebie i podejmowane działania.

Dzięki coachingowi klient ma możliwość pełniejszego rozwój posiadanych zasobów. Także takich z których nie zdawał sobie do tej pory sprawy.

Następuje także wzrost efektywności w wielu obszarach. Przykładowo może to być radzenie sobie z emocjami, zarządzanie zespołem lub organizowanie czasu.

Pojawiają się także nowe możliwości. Wynika to z faktu poszerzania dostrzegania swoich mocnych stron i praca nad obszarami rozwojowymi.

W Biznes coachingu zarówno klienci jak i ich otoczenie obserwują wzrost profesjonalizmu, które przekładają się na nowe szanse na awans i większy poziom realizacji siebie w środowisku zawodowym.

Zwiększa się także pewność siebie, a często poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Zdecydowana większość klientów odczuwa także większy dostęp do swojej wewnętrznej siły i stabilniejsze poczucie własnej Wartości.

Nie bez znaczenia jest także nabywanie Umiejętności uczenia się na wielu poziomach. Dzięki analizowaniu dotychczasowej sytuacji, kłopotów, wyzwań a także sukcesów, oraz wykonywaniu zadań rozwojowych, Coachee uświadamia sobie swoją najskuteczniejszą strategię uczenia się. Po zakończeniu procesu coachingu, ta wiedza i Umiejętności są przez klienta wykorzystywane już samodzielnie bez wsparcia coacha.

U wielu klientów po zakończeniu procesu coachingu pojawia się odczucie większej  satysfakcji i radości  życia w kluczowych dla nich obszarach.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top