skip to Main Content

Kontrakt ze sponsorem

Zawieranie kontraktu rozumiemy, jako rodzaj ustnej umowy pomiędzy Coachem a Sponsorem, czyli osobą reprezentującą firmę. Dodatkowo warto aby Proces coachingu został sformalizowany umową pisemną, gdzie z Staną zawarte wszelki ustalenia, takie jak czas trwania sesji, formę płatności procedurę związaną z odwoływaniem sesji itd, [patrz; Umowa]. Zatem ustalając kontrakt Coach uzgadnia wszelkie nieformalne sprawy nie zawarte w umowie pisemnej,  a ważne dla przebiegu całego procesu. Są to takie sprawy jak Cele i Kryteria ich realizacji, miejsce spotkań. Można ustalić również sposoby weryfikacji rezultatów procesu coachingu, a także sposób podsumowania pracy – najlepiej w formie trójstronnego Sponsor – klient – coach) spotkania po zakończeniu coachingu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top