skip to Main Content

Kontrakt z klientem (coachee)

To rodzaj słownej umowy Coacha z Coachee zawierany po dokonaniu wzajemnego wyboru o współpracy (przed rozpoczęciem procesu Coachee najczęściej odbywa spotkania z kilkoma coachami, taka procedura obowiązuje przede wszystkim na rynku polskim). Kontrakt zawiera zarówno szczegóły komunikacyjne jak i organizacyjne które będą obowiązywały podczas wszystkich sesji coachingowych.

W Life coachingu kontrakt jest zazwyczaj poszerzony o sprawy formalne jak płatności miejsca spotkań itp. W Biznes coachingu sprawy formalne zostają omówione na innym etapie z działem HR, w związku z tym nie ma potrzeby ich poruszania w tym miejscu.

Kontrakt może obejmować takie zagadnienia jak, otwartość w komunikacji, szczerość relacji, sposób zwracania się do siebie i zasady komunikacji w ogóle. Dalej, punktualność preferowane godziny spotkań, sposób udzielania informacji zwrotnej itp.

Brak kontraktu możemy uznać za pewnego rodzaju błąd w sztuce, ponieważ jeżeli klient nie ma podstawowych informacji łatwo jest popełnić błąd. W czasie trwania procesu, na kolejnych sesjach, w przypadku kłopotów organizacyjnych lub relacyjnych Coach w przypadku braku kontraktu nie ma do czego się odnieść (przypomnieć klientowi wspólnie ustalone zasady współpracy).  Dość częstym przypadkiem, kiedy odwołanie się do kontraktu jest niezwykle użytecznie, jest sytuacja kiedy klient oczekuje od coacha porady. Wtedy istnieje możliwość odwołania się do ustaleń z kontraktu, gdzie coach informował klienta czym jest coaching i że doradzanie jest wykluczone.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top