skip to Main Content

Kontakt wzrokowy

Ważny element komunikacji niewerbalnej, służący nawiązaniu kontaktu i podtrzymaniu relacji. Patrząc klientowi w oczy Coach wyraża zainteresowanie i zachęca do większej o Wartości i zaufania.  Ilość kontaktu wzrokowego, to znaczy procentowy czas jaki Coach patrzy w oczy klienta jest związany z potrzebami klienta oraz etapem sesji.

Zarówno nadmierne wpatrywanie się jak i brak kontaktu wzrokowego może powodować niekorzystny przebieg relacji, ponieważ Coachee nieświadomie interpretuje taki sposób patrzenia. Do określenia długości spojrzenia coach wykorzystuje Sygnały niewerbalne klienta a także własną intuicję.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top